Masz pomysł na Rydułtowy? Zgłoś swój pomysł!

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają jeszcze czas na zgłoszenie swojego projektu inwestycyjnego w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Zgłoszeń można dokonywać od 14 czerwca 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r. – za pomocą drukowanego formularza, który do tego dnia należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rydułtowy i do 8 sierpnia – za pośrednictwem strony internetowej (więcej informacji w serwisie: https://budzet.rydultowy.pl).

Procedura weryfikacji wniosków rozpocznie się 9 sierpnia, a zakończy 20 sierpnia 2021 r. Ma ona charakter formalny – wniosek musi być kompletny, co oznacza, że konieczne jest spełnienie wszystkich warunków, z którymi można się zapoznać na ww. stronie internetowej, dotyczącej budżetu obywatelskiego.

Lista wszystkim pozytywnie zweryfikowanych projektów zostanie opublikowana w dniu 20 sierpnia 2021 r., natomiast głosowanie rozpocznie się 1 września. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Rydułtów – za pośrednictwem Internetu albo za pomocą formularza papierowego. Głos można oddać na jeden spośród wszystkich projektów. Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano na dzień 8 października 2021 r.

Jakie projekty mają szansę na realizację?

Ze wszystkich poprawnie zgłoszonych, zweryfikowanych i opublikowanych wniosków szansę na realizację mają te, które będą się cieszyły największym zainteresowaniem, co przełoży się na taką też liczbę głosów. Jest jeszcze jeden dodatkowy warunek – głosów tych nie może być mniej niż sto.

Projekty będą realizowane do pełnej kwoty – stu tysięcy złotych. W założeniach projektu należy uwzględnić m.in. to, aby wszystkie środki przewidziane na jego realizację, można było wykorzystać do końca 2022 r. Projekty muszą też spełniać warunek ogólnodostępności i istotności dla wszystkich mieszkańców Rydułtów. Inwestycja będąca przedmiotem projektu musi być możliwa do wykonania pod względem technicznym.