Mieszkańcy Rydułtów, a w szczególności kierowcy, muszą zacisnąć na kilka tygodni zęby. Od 10 czerwca dojdzie do znaczących zmian w organizacji ruchu drogowego w mieście. Kluczowy przejazd kolejowy, położony przy lokalnej kopalni na skrzyżowaniu ulic Obywatelskiej i Ofiar Terroru został tymczasowo zamknięty przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., operatora infrastruktury kolejowej.

Zamknięcie tej części siatki komunikacyjnej miasta jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na tym przejeździe. Niewesołą informacją dla wszystkich korzystających z tego przejazdu jest fakt, że prace zostaną wykonane podczas kompletnego zamknięcia tego odcinka drogi i potrwają około 40 dni.

Jednak nie wszystko stracone – piesi nie będą musieli poszukiwać objazdów. Dla nich dostępna będzie kładka umiejscowiona bezpośrednio nad torami, co umożliwi im bezpieczne przekroczenie przeszkody, jaką stanowi zamknięcie przejazdu.