Kwestia hałdy w Rydułtowach oraz jej demontaż jest ciągle analizowana na różnych płaszczyznach zarządzania. W ostatnich dniach burmistrz tego miasta zwrócił się do marszałka województwa z prośbą o niezwłoczne zaprzestanie czynności na hałdzie oraz anulowanie zgód na jej destrukcję. Czy ten apel przyniesie jakiekolwiek skutki?

Mieszkańcy Rydułtów od dłuższego czasu doświadczają problemów wynikających z obecności hałdy. Marcin Połomski, burmistrz miasta, postanowił zareagować i skierował pismo do Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. W liście, który został wysłany 11 marca, burmistrz domaga się natychmiastowego przerwania wszelkich działań prowadzonych na terenie tego zwałowiska.

Co więcej, Połomski stwierdził, że nasiliły się kwestie związane z zapyleniem pochodzącym z hałdy usytuowanej przy szybie Leon II. Wobec braku poprawy tych warunków, burmistrz zaapelował do marszałka województwa o niezwłoczne anulowanie decyzji zezwalającej na wydobycie odpadów oraz cofnięcie zgód na ich przetwarzanie, które zostały wydane przez Starostę Wodzisławskiego.

Równocześnie Marcin Połomski wystąpił z prośbą do Ministerstwa Przemysłu o jak najszybsze znalezienie rozwiązania tej trudnej sytuacji.