Kolejna inicjatywa społeczna w mieście

Rydułtowy aktywnie i sukcesywnie realizują kolejne założenia i inicjatywy w ramach najpopularniejszego programu miejskiego „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”.

To hasło jednoczy mieszkańców miasta wokół różnych celów, które są istotne dla całej społeczności, jak i grup: np. dzieci, młodzieży czy seniorów lub pasjonatów określonych aktywności.

Kolejną inicjatywą, która jest realizowana zgodnie z nazwą przewodnią programu miejskiego jest Budżet Równych Szans, czyli konkurs adresowany do tych mieszkańców, którzy są zaangażowani w działania na rzecz miasta.

Warto zdecydować się na udział w konkursie i złożenie wniosku, który może otrzymać stosowne dofinansowanie, w związku z tym można go będzie łatwiej i szybciej zrealizować. Łączna pula środków, jaką przeznaczono na ten cel wynosi osiemnaście tysięcy złotych. Pojedyncze zgłoszenie może otrzymać kwotę 4,5 tys. zł. Na zgłoszenie wniosku wszyscy zainteresowani mają czas do końca września br.

Warunki udziału w konkursie Budżet Równych Szans

Jakie są warunki formalne, które należy spełnić przystępując do konkursu – czyli zgłaszając wniosek? Po pierwsze musi go złożyć określona w regulaminie inicjatywy grupa osób. Oznaczono ją jako minimalnie trzech mieszkańców miasta.

Koniecznym warunkiem, jest również ten, który dotyczy przedmiotu zgłoszenia – ma to być projekt wspólnie realizowany przez wnioskujących. Ewentualnie powinni oni zadeklarować, że mają zamiar wspólnie taką inicjatywę zrealizować.

Istotny jest planowany czas realizacji przedsięwzięcia, które ma zostać dofinansowane. Na pozytywne rozpatrzenie mogą liczyć zarówno te inicjatywy, które będą zrealizowane w trybie jednodniowym, jak i wielodniowym (nie może to być jednak czas dłuższy niż 15 dni kalendarzowych).

Więcej informacji na temat Budżetu Równych Szans można znaleźć na stronie internetowej Miasta Rydułtowy.