Rozrywka i oświata

W Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach odbywają się półkolonie, w których uczestniczy wiele dzieci. Od wielu lat półkolonie są formą ciekawego spędzania czasu w szkole. Ta alternatywna wobec typowych dla roku szkolnego zajęć forma aktywności cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci w różnym wieku.

Dzięki kilku godzinom spędzanym wśród rówieśników i bogatym programom oświatowym, które łączą w sobie zarówno zabawę, jak i możliwość zdobywania wiedzy, bezpośrednio niezwiązanej z programami szkolnymi, dzieci mogą uzyskać wiele nowych i cennych informacji.

Nie ma lepszej nauki niż poprzez zabawę i podczas półkolonii można szczególnie efektywnie takie założenie realizować.

W lipcu, dzieci uczęszczające na półkolonie w rydułtowskiej podstawówce mogły się spotkać m.in. ze strażakami z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z harcerzami i z policjantami.

Nauka poprzez zabawę

Wakacje to świetny czas na to, żeby zwrócić uwagę dzieci na inne tematy niż te, które są obowiązkowe w ramach realizowanych w poszczególnych klasach programów nauczania.

Wiedza, która jest przekazywana w innej formule niż zajęcia lekcyjne jest bardzo dobrze zapamiętywana. Warto więc ten szczególny czas w roku, jakim są wakacje, wzbudzić zainteresowanie młodych ludzi różnymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem.

Dzięki spotkaniom z przedstawicielami służb i organizacji działających na rzecz zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wiele dzieci zapamięta wskazówki i wdroży je w życie.

Jedną z najważniejszą kwestii jest bezpieczeństwo na drodze. Podczas spotkania z policjantami, które miało miejsce w połowie wakacji, dzieci mogły zasięgnąć również wielu informacji dotyczących bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku.

Wyjątkowo ważne są np. zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli. Co roku dochodzi do wielu utonięć, których można było uniknąć, stosując zasady racjonalnego zachowania w wodzie – dlatego takiej nauki nigdy za wiele.