Mimo, że do wyborów stanął tylko jeden kandydat i przeprowadzenie głosowania było konieczne, nie doszło do żadnych niespodzianek. Marcin Połomski, będący już obecnym burmistrzem Rydułtów, zdobył zaufanie mieszkańców i będzie kontynuował swoją kadencję.

Państwowa Komisja Wybiorcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów w Rydułtowach. Wskazały one, że Marcin Połomski zdobył poparcie 3800 obywateli miasta, co przekłada się na 60,16% wszystkich oddanych głosów. Tak duże poparcie zapewnia mu możliwość pełnienia funkcji burmistrza przez kolejną kadencję.

Mimo to, nie wszyscy mieszkańcy zgadzają się z polityką prowadzoną przez aktualnego burmistrza. Podczas ostatnich wyborów 2693 osoby zdecydowały się zagłosować na opcję „NIE”, co świadczy o pewnym stopniu niezadowolenia z jego rządów.