W ostatni dzień sierpnia, 31.08, ciekawe zdarzenie miało miejsce w mieście Rydułtowy, które zapowiada znaczącą zmianę dla jego mieszkańców i osób korzystających z komunikacji publicznej. Tego dnia do umowy doszło pomiędzy dwiema stronami: burmistrzem miasta, Marcinem Połomskim, a przedsiębiorstwem Zakład Betoniarski Kłosek – Porwoł. Umowa dotyczy realizacji projektu o nazwie „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach” i jest jej pierwszym etapem – zagospodarowaniem terenu.

Umowa została podpisana na sumę 1 553 0780,74 złotych, co potwierdza skalę inwestycji. W ramach tego kontraktu Zakład Betoniarski Kłosek – Porwoł zobowiązany jest do przygotowania terenu pod budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego. Jest to kluczowy element długoterminowej strategii miasta, który ma na celu stworzenie miejsca funkcjonalnego oraz przyjaznego zarówno dla mieszkańców Rydułtów, jak i osób odwiedzających miasto.