Rozmowy o budżecie obywatelskim

Dzięki specjalnej i zarazem prostej formule spotkań z mieszkańcami, jakimi są Dni Konsultacji, władze samorządowe Rydułtów mogą bezpośrednio zapoznać się z opiniami aktywnych członków miejscowej społeczności, dotyczącymi ważnych dla miasta tematów.

Najbliższy Dzień Konsultacji zaplanowano już na najbliższą sobotę, 30 lipca 2022 r. Konsultacje rozpoczną się o godzinie 16:00. Miejscem spotkania będzie parking przy ul. Ofiar Terroru, w pobliżu magistratu.

Dlaczego postanowiono, że tematem konsultacji będzie budżet obywatelski na rok 2023? Biegną już terminy, które zostały wyznaczone do składania wniosków, niedługo odbędzie się również weryfikacja formalna propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie osoby, które mają swoje pomysły na Rydułtowy wiedzą, czy ich pomysły „mieszczą” się w formule obowiązującej w ramach BO. Nie są też pewne, w jaki sposób dokonać zgłoszenia itp. Wszystkie kwestie – zarówno merytoryczne, jak i formalne – zostaną przybliżone właśnie podczas Dnia Konsultacji, 30 lipca.

Aktywna sobota w Rydułtowach

Podczas Dnia Konsultacji można będzie przedstawić i zgłosić swoje propozycje dotyczące rydułtowskiego BO, ale nie tylko. Z uwagi na to, że w pobliżu będzie wiele osób, również Urząd Miasta będzie w tę sobotę otwarty (w godzinach: 16.00 – 20.00). W związku z tym można będzie też załatwić inne sprawy.

Dni Konsultacji w Rydułtowach są zawsze okazją do tego, żeby – zgodnie z ich nazwą – konsultować różne kwestie, istotne dla aktualnego życia i perspektyw rozwojowych miasta, ale również zintegrować się, np. podczas wspólnej zabawy.

W związku z tym 30 lipca nie zabraknie też akcentu rozrywkowego. W miejscu spotkania odbędzie się koncert, na który zaproszeni są zarówno starsi, jak i najmłodsi mieszkańcy – repertuar opracowano tak, żeby w zabawie mógł wziąć udział każdy.

Zagrają zespoły reprezentujące różne muzyczne i estradowe style. Przygotowano także wiele atrakcji dla dzieci, w tym występ clowna oraz uwielbiane, szczególnie podczas imprez plenerowych, dmuchańce.

Zobacz, w jaki sposób realizowane są projekty związane z budżetami obywatelskimi w innych miastach.