Udana współpraca Rydułtów z czeską Orlovą

Rydułtowy prowadzą ożywioną współpracę międzynarodową ze swoimi miastami partnerskimi. Jednym z nich jest czeska Orlova. W przyszłym roku miasta będą obchodziły okrągłą rocznicę nawiązania wzajemnych relacji. Pierwsze kontakty miały miejsce w 1993 roku.

Oficjalną umowę o współpracy partnerskiej podpisano dwa lata później, w roku 1995. Zgodnie z przedmiotem umowy miasta miały współpracować przede wszystkim na polu działalności kulturalnej i sportowej. Zdecydowano również m.in. o współdziałaniu administracji samorządowej.

W tym, jak również w innych obszarach, zwrócono szczególną uwagę na wartość własnych doświadczeń obu miast i ich wymiany.

Rydułtowy i Orlova sumiennie wywiązują się z warunków umowy, czego dowodem jest aktywna współpraca w wielu obszarach. Miasta realizują różne projekty, angażujące wiele środowisk lokalnych w swoich regionach. Podobnie było z jednym z ostatnich, który sfinalizowano kilka dni temu, funkcjonujący pod nazwą „To nas łączy”. W jego ramach udało się z powodzeniem przeprowadzić kilka ważnych inicjatyw.

Współpraca w niełatwym czasie

Ostatnie lata nie były łatwe dla społeczeństw w większości krajów Europy. Mimo wprowadzenia radykalnych obostrzeń, które zredukowały znacząco wszelkiego rodzaju kontakty społeczne, w tym również międzynarodowe – Rydułtowom i Orlovie udało się przetrwać i kontynuować wieloletnią współpracę.

Projekt „To nas łączy” rozpoczęto w roku ubiegłym i zakończono w 20 lipca br. Tego dnia podsumowano wszystkie wydarzenia, które w ramach projektu udało się wykonać.

Było to sześć różnych programów, mających na celu ożywienie i wzmocnienie współpracy kulturalnej, w tym kultury regionalnej i kulinarnej.

Projekty realizowane były przez Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” oraz Dom Kultury w Orlovej.

Efektem wielu działań, które zostały podjęte po dwóch stronach granicy jest folder, który dokumentuje różne wymiary współpracy miast partnerskich w programie „To nas łączy”.