Kolejna edycja popularnego programu miejskiego

Budżety obywatelskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców miast w całej Polsce. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest to jedna z bardziej bezpośrednich form partycypacji każdego mieszkańca w życiu bliskiej mu społeczności.

Z jednej strony – jeśli jesteś mieszkańcem danej miejscowości – możesz zgłosić swój projekt do BO, z drugiej – możesz również wziąć udział w głosowaniu nad projektami zgłaszanymi przez innych mieszkańców.

Nie inaczej jest w Rydułtowach, które zapraszają osoby zainteresowane rozwojem miasta i polepszeniem standardu życia w nim, do czynnego udziału w tym wyjątkowym projekcie. Czas na zgłoszenie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mija już 2 sierpnia, zatem jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze podzielić swoim pomysłem na Rydułtowy – nie zwlekaj, być może to właśnie Twój pomysł zyska poparcie i tym samym środki na jego realizację.

Efektami prac nad Rydułtowskim Budżetem Obywatelskim mieszkańcy miasta będą mogli się cieszyć już w przyszłym roku.

Dwieście tysięcy złotych na realizację projektów mieszkańców

Budżet Obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym liczba zgłaszanych projektów i oddawanych na nie głosów. Projekt realizowany jest z powodzeniem już od pięciu lat.

W tym roku na finalizację pomysłów, które przejdą pomyślnie weryfikację i głosowanie wydzielono w budżecie miasta dwieście tysięcy złotych.

Głosowanie nad projektami ma charakter powszechny, w związku z tym można powiedzieć, że rzeczywiście to sami mieszkańcy decydują o tym, co nowego pojawi się w mieście w przyszłym roku.

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane.

Zgłaszając swój projekt należy pamiętać o kluczowych zasadach formalnych, jakie musi spełniać. To m.in. jego koszt, który w tym roku nie może przekroczyć sumy 150 tys. zł.

Pomysł musi również dotyczyć miasta albo jego części. Należy pamiętać o tym, że zrealizowany pomysł nie może generować kosztów, które byłyby niewspółmiernie wysokie, w porównaniu z jego wartością.

Więcej informacji na temat BO – m.in. na stronie internetowej Miasta Rydułtowy.