Wiele posesji w Rybniku pozostaje niewykoszonych z powodu problemów z dojazdem śmieciarek. Prace drogowe utrudniają ich dostęp, co stanowi istotne utrudnienie dla właścicieli domów, szczególnie tych mieszczących się przy ulicy Niewiadomskiej. Radio 90 podjęło temat, pragnąc dowiedzieć się, kiedy odpady znikną z posesji.

Sytuacja jest frustrująca dla właścicieli, gdyż śmieci ponownie nie zostały odebrane. Mimo licznych prób, nie udaje im się znaleźć odpowiedniej pomocy. Urząd miasta odsyła do firmy odpowiadającej za wywóz odpadów, a firma z kolei odsyła z powrotem do urzędu. Jak opisuje Natalia – jedna z mieszkanek ulicy Niewiadomskiej, niemożliwe jest uzyskanie jakiejkolwiek pomocy w celu usunięcia odpadów sprzed posiadłości.

To wszystko ma miejsce na tle kompleksowej przebudowy drogi prowadzącej do ich posesji. Po naszej wizycie na miejscu stwierdziliśmy, że część mieszkańców potwierdza ten problem – odpady nie są regularnie odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem.