Zlokalizowany na ulicy Spokojnej cmentarz w Rydułtowach jest jednym z tych miejsc, które w pierwszych listopadowych dniach rozjaśniają setki płomieni zniczy i świec. W tym czasie to miejsce odwiedza mnóstwo rodzin, niektóre przybywają nawet z odległych części Polski, aby złożyć hołd swoim zmarłym bliskim.

Na terenie tej nekropolii znajduje się między innymi mogiła Powstańców Śląskich. Spoczywa tam 15 bohaterów, którzy w latach 1919-1921 oddali swoje życie za wolność i suwerenność ojczyzny.

Ponadto, warto podkreślić, że Rydułtowy są miejscem, gdzie obok cmentarzy parafialnych, znajduje się również cmentarz ewangelicko-augsburski. W ramach tego ostatniego powstał Park Pamięci, w centralnej części którego umieszczony jest pomnik – dzieło Franciszka Necia, dyrektora Ogniska Plastycznego imienia Ludwika Konarzewskiego w Rydułtowach. Do jego stworzenia posłużyły fragmenty starych płyt nagrobnych oraz inne elementy zachowane z dawnych czasów. Oficjalne otwarcie tego miejsca miało miejsce w październiku 2010 roku.

W trakcie uroczystości inaugurującej Park Pamięci, burmistrz Kornelia Newy, w obecności Daniela Ferka – proboszcza parafii Ewangelicko – Augsburskiej z Wodzisławia Śląskiego, która zarządza tym terenem, podkreślała znaczenie tego miejsca dla historii Rydułtów. Jak mówiła: ”Chcemy pokazać, że to miejsce to też kawałek historii Rydułtów…”. Na jednym z elementów pomnika umieszczony jest inskrypt: „Pamięci spoczywających tu wiernych, ofiar II Wojny Światowej oraz wszystkich bezimiennych” – takie informacje można znaleźć na stronie internetowej magistratu w Rydułtowach.