Został opracowany świeży program naprawczy dla szpitala w Wodzisławiu. To nie jest pierwszy tego typu dokument w ostatnich latach, jednak tym razem został stworzony przez nowo mianowanego dyrektora placówki, Cezarego Tomiczka.

Na najnowszej sesji powiatowej, która odbyła się w listopadzie, radni wyrazili zgodę na zasady zawarte w dokumencie. Jak zazwyczaj bywa, program ma na celu przynieść rzeczywiste korzyści, w tym oszczędności finansowe dla szpitala. Takie środki są potrzebne, ponieważ, podobnie jak wiele innych szpitali na terenie naszego kraju, placówka boryka się z długami. Co dokładnie obejmuje program naprawczy? Wyjaśnia to Cezary Tomiczek.

Zgodnie z słowami dyrektora Tomiczka, plan naprawczy obejmuje przeniesienie niektórych oddziałów do Wodzisławia oraz intensyfikację działalności szpitala. Oto główne cele, które widzi na chwilę obecną. Realizacja tych zamierzeń zależy również od zgody Narodowego Funduszu Zdrowia na rozwój, a zwłaszcza szpitala w Rydułtowach.

Planowane jest tam wprowadzenie opieki okołogeriatrycznej, założenie zakładu opiekuńczo-leczniczego i ogólnie wsparcie dla osób starszych. Tomiczek wyraża przekonanie, że działania rządu, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia skutkować będą uzyskaniem kontraktu, który umożliwi uruchomienie tego typu działalności dla seniorów w budynkach szpitala w Rydułtowach.