W dniu 8 grudnia, piątek, oprócz regularnej wypłaty za listopad, pracownicy ruchu Rydułtowy – część składająca się na kopalnię zespoloną ROW, która jest częścią Polskiej Grupy Górniczej (PGG) – otrzymają dodatkową sumę w postaci premii motywacyjnej. Wprowadzenie owej premii to wynik negocjacji, które miały miejsce między reprezentacją pracowników a zarządem firmy w listopadzie.

Zawarte 24 listopada porozumienie zakłada, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie do dnia 30 września otrzymają dodatkową premię. Wynagrodzenie to ma być formą podziękowania za ich wyjątkowe zaangażowanie i ponadprzeciętny wkład w realizację zadań produkcyjnych w trzecim kwartale 2023 roku.

Premia ta została wyliczona jako ekstra dopłata do codziennych stawek za okres od początku lipca do końca września bieżącego roku. Pracownicy fizyczni pracujący na czele będą otrzymywać dodatkowe 19 zł brutto do swojej dziennych stawki, inni pracownicy podziemni otrzymają dodatkowe 17,1 zł brutto, pracownicy zakładu przeróbczego oraz inni pracownicy powierzchni otrzymają dodatkowe 15,2 zł brutto, natomiast pracownicy administracyjni otrzymają dodatkowe 11,4 zł za dzień pracy.

Warto jednak zauważyć, że do wyliczenia wysokości premii nie wlicza się okresów bezpłatnego urlopu, urlopu wychowawczego oraz okresów niezdolności do pracy z powodu choroby czy macierzyństwa. Wyjątek stanowi sytuacja gdy chodzi o wypadek w pracy czy chorobę zawodową, jak również świadczenia rehabilitacyjne wynikłe na skutek wypadku przy pracy.

Premia motywacyjna nie jest przewidziana dla pracowników, którzy zostali ukarani za kradzież lub spożycie alkoholu, a także dla tych, którzy mają nieusprawiedliwioną absencję.