Szpital w Wodzisławiu pod kierownictwem swojego nowego dyrektora, Cezarego Tomiczka, wprowadza program naprawczy. To już kolejna próba reformy tej placówki w ostatnich latach.

Wodzisławski szpital, podobnie jak wiele innych jednostek medycznych w kraju, zmaga się z problemem zadłużenia. Dlatego też konieczne są działania, które przyniosą oszczędności i poprawią efektywność pracy placówki. Powiatowi radni zatwierdzili założenia dokumentu w czasie ostatniej sesji, która odbyła się w listopadzie.

Dyrektor Tomiczek przedstawił główne punkty programu. Wśród nich znalazło się przeniesienie oddziałów do Wodzisławia oraz intensyfikacja działań szpitala. Rozwój tych kierunków jest jednak uzależniony od zgody Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z planami Tomiczka, szpital w Rydułtowach ma skupić się na opiece nad osobami starszymi. Chodzi o wprowadzenie opieki okołogeriatrycznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego i ogólnego wsparcia dla seniorów. Dyrektor wyraża przekonanie, że działania rządu, Ministerstwa Zdrowia i NFZ przyniosą konkretny kontrakt, umożliwiający realizację tych planów.