Kolejny program społeczny skierowany do potrzebujących mieszkańców Rydułtów

Miasto Rydułtowy rozpoczyna realizację kolejnego programu w ramach szerokiego projektu lokalnego „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. Tym razem jest on skierowany do potrzebujących mieszkańców miasta, którzy są starsi, samotni lub niepełnosprawni i mają duże problemy z zapewnieniem sobie minimalnego poziomu bezpieczeństwa.

Z myślą o nich uruchomiono program „Koperta Życia”, dzięki któremu w prosty sposób można zdecydowanie zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Tytułową kopertę można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W kopercie należy umieścić najistotniejsze informacje o stanie swojego zdrowia, w tym np.: jakie leki się przyjmuje, których ewentualnie nie można podawać – ze względu na występującą alergię. Koperta zawiera także informacje na temat kontaktów do osób najbliższych beneficjenta programu.

Należy również umieścić swoje dane osobowe, w tym numer pesel.

Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest do osób, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia, samotnych, z niepełnosprawnościami, a także zmagających się z chorobami przewlekłymi. Warunkiem niezbędnym jest zamieszkiwanie na terenie Rydułtów – program jest skierowany do mieszkańców miasta.

Gdzie należy umieścić kopertę, w której znajdują się istotne informacje o osobie, której dotyczą i stanu jej zdrowia? Otóż – powinna się ona znaleźć w lodówce.

Ta „lokalizacja” może dziwić, ale warto pamiętać o tym, że takie programy jak „Koperta Życia” w Rydułtowach realizowane są również w innych miastach i służby ratownicze mają wiedzę, pomagając osobie starszej, czy niepełnosprawnej, z którą nie ma kontaktu, że taka koperta z niezbędnymi informacjami o stanie jej zdrowia, znaleźć się może właśnie w lodówce.

Na stronie internetowej miasta Rydułtowy opublikowano szczegółowe informacje oraz instrukcję, zgodnie z którą należy uzupełnić informacje, które trafią do koperty życia.