Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą?

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z przewidzianych przez polskie prawo form sprawowania opieki nad dziećmi, które z różnych powodów wymagają jej poza naturalną rodziną. W całej Polsce z powodzeniem funkcjonuje wiele rodzin zastępczych. Nie oznacza to jednak, że sytuacja w tym zakresie jest optymalna. W różnych regionach jest ona zmienna.

O ile w jednych miejscowościach działa odpowiednia liczba rodzin zastępczych, o tyle w innych nadal konieczne jest poszukiwanie nowych opiekunów, którzy podjęliby się tego odpowiedzialnego, ale również bardzo wdzięcznego zadania.

Obecnie na terenie powiatu wodzisławskiego jest zapotrzebowanie na nowych rodziców zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim kontynuuje akcję skierowaną do osób, które teoretycznie są zainteresowane taką działalnością, jednak z różnych powodów jeszcze się wahają.

Pomocą służą zarówno pracownicy PCPR, jak i przygotowane przez placówkę materiały, z którymi można się zapoznać również w Internecie. Przed rozpoczęciem formalnego procesu, którego zwieńczeniem ma być otrzymanie statusu rodziny zastępczej, warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, które mogą zdecydować o tym, jaką ostatecznie podejmiemy decyzję.

Jak radzą sobie rodzice zastępczy?

W ramach najnowszej akcji promującej rodzicielstwo zastępcze wodzisławskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało materiały edukacyjne i informacyjne, które mają zwiększyć świadomość istnienia takiej formy opieki, jaką jest rodzicielstwo zastępcze.

Materiały te mają odpowiedzieć na różne pytania, które nurtują osoby chcące złożyć swoją kandydaturę do programu rodzicielstwa zastępczego. Nowością jest spot, w którym występują osoby najlepiej zorientowane w praktyce sprawowania takiej opieki.

Są to zarówno obecni rodzice zastępczy, jak i kandydaci do tej roli. To najbardziej wiarygodne – bezpośrednie i autentyczne – źródło wiedzy na ten temat.

Wszystkich informacji na temat programu opieki zastępczej udzielają również pracownicy zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Pamiętajmy, że podjęcie decyzji o wzięciu pod opiekę dziecka, czy dzieci, niesie istotne skutki dla wszystkich, również obecnych członków rodziny. To decyzja, która musi być pewna i poprzedzić ją musi szczegółowa i wieloaspektowa analiza.