Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, mieszkańcy Rydułtów, niezadowoleni z kontynuowanego procesu rekultywacji hałdy, podjęli działania mające na celu uzyskanie informacji na ten temat. W tym celu wysłali oficjalne pisma do Burmistrza Rydułtów i Starosty Wodzisławskiego, prosząc o udostępnienie wszelkich danych dotyczących wydanych pozwoleń oraz działań podejmowanych przez urzędników w tej sprawie.

Mieszkańcy powołują się na swoje prawo do dostępu do informacji publicznej. Wyrażają chęć zapoznania się z różnego rodzaju dokumentami, takimi jak raporty, opinie ekspertów czy protokoły, które dotyczą wydanych zezwoleń na przetwarzanie odpadów na rozbieranej hałdzie.

Chcą także dowiedzieć się więcej na temat działalności władz miasta Rydułtowy oraz Przewodniczącego Rady Miasta w kontekście skarg mieszkańców na uciążliwości związane z hałdą. Proszą Starostwo o wyjaśnienie okoliczności i podstaw prawnych zmiany pierwotnej decyzji z negatywnej na korzystną dla firmy Marbud. Mieszkańcy oczekują na odpowiedź drogą elektroniczną w terminie określonym przez prawo.

Na liście skarg mieszkańców poza kwestią rekultywacji hałdy znajdują się także inne uciążliwości. Według informacji przekazanych naszej redakcji, miejsce to przyciąga również miłośników motocrossu. Pomimo istniejącego zakazu wstępu na teren hałdy, nie brakuje odważnych, którzy śmiało korzystają z jej terenu do jazdy na motocyklach za dnia.