Zdaniem jednego z obywateli Marklowic, energia słoneczna jest dobrym rozwiązaniem, ale nie powinna ona być gromadzona na zielonych przestrzeniach publicznych. Instalacje fotowoltaiczne powstające w różnych miejscach wsi, zwłaszcza ta planowana do postawienia tuż za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1, wywołały niezadowolenie tego mieszkańca.

Obecnie wieś Marklowice jest miejscem dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej. Urzędnicy pragną wykorzystać moc słońca do wytwarzania energii elektrycznej. Plany te obejmują budowę instalacji fotowoltaicznych w kilku strategicznych punktach, takich jak gminne centrum rekreacji „Słoneczna Wyspa”, dach przedszkola, budynek Urzędu Gminy i klub sportowy.

Jednak postawienie paneli słonecznych na łące znajdującej się za szkolnym budynkiem SP1 wywołało kontrowersje. Owa lokalizacja jest sąsiadem nieruchomości jednego z mieszkańców, który wyraził swój sprzeciw wobec tego rozwiązania. Jak twierdzi, chciałby nadal cieszyć się widokiem na zieloną łąkę, a nie na szereg czarnych paneli słonecznych.