Ulga dla mieszkańców Rydułtów jest na horyzoncie, ponieważ zniszczona ulica Mickiewicza ma zostać poddana kompleksowej modernizacji. Ten wysłużony i najbardziej wymagający remontu fragment dróg miejskich stał się przedmiotem ogłoszonego postępowania na stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to pierwszy punkt dwuetapowego procesu, którego kolejnym krokiem będzie przetarg na projekt i prace budowlane. Władze miasta udało się zgromadzić fundusze na tę inwestycję w wysokości 8 milionów złotych.

Planowany zakres renowacji jest szeroki i obejmuje wiele kluczowych aspektów, które mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale także funkcjonalności ulicy. Zostanie ona poszerzona o dodatkową drogę o nawierzchni asfaltowej, która będzie współdzielić przestrzeń z nowym ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem.

Nie zostaną pominięte również istotne aspekty bezpieczeństwa. Planowane jest utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących bezpiecznych przejść. Dodatkowo planowana jest wymiana dwóch schronień przystankowych, które straciły już swoją funkcjonalność.

W planach jest również modernizacja istniejących chodników przebiegających wzdłuż ulicy Mickiewicza. Wszystko to ma na celu stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni miejskiej.