Decyzje dotyczące unijnych środków finansowych na realizację projektów w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji już zapadły. Ta wyjątkowa inicjatywa ma na celu wspieranie przedsięwzięć, które przyczyniają się do reaktywacji i ożywienia obszarów dotkniętych skutkami działalności przemysłowej. W tegorocznym naborze, dziesięć wybranych projektów otrzyma łączne dofinansowanie przekraczające sumę 277 milionów złotych.

W gronie beneficjentów znalazło się miasto Rydułtowy, które planuje przekształcić część terenu pokopalnianego Leon III w kompleks sportowy. Celem tego projektu jest adaptacja istniejącej tu sztolni ćwiczebnej w strzelnicę sportową. Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 6 milionów złotych. Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych.