Kiedy minione 12 miesięcy dobiegło końca, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak zawsze pełna wydarzeń, stała się areną poważnych rozważań. Ks. dr Bernard Rak, proboszcz tej społeczności, przygotował szczegółową syntezę minionego roku, którą przedstawił 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z tym, co powiedział ks. Rak podczas inauguracji podsumowania: „Koniec roku to okazja do refleksji, pokornego dziękczynienia, przeproszenia za błędy i ponownego otwarcia się na Boga z pełnym zaufaniem. Gdziekolwiek jest Bóg, tam zawsze znajdziemy nadzieję, ponieważ wszystko jest w Jego mocy. A gdzie jest nadzieja, tam nie ma miejsca na defetyzm czy zniechęcenie. Bóg stał się jednym z nas, dzięki czemu możemy poczuć Jego bliskość. To doświadczenie bliskiej obecności Boga jest jednym z najpiękniejszych darów życia.”

Kontynuując swoje przemówienie, duchowny skierował uwagę swoich parafian na znaczenie sakramentów w budowaniu tego świadomego doświadczenia bliskości Boga: „To nasze zadanie jako dzieci Boże, abyśmy zbliżyli się do Boga, naszego Ojca. Tę bliskość możemy szczególnie doświadczyć w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, którą tak tłumnie i z głęboką wiarą przyjmujemy. Niech nasza modlitwa będzie prośbą do Boga o to, aby ta częstotliwość uczestnictwa w sakramentach miała swoje odzwierciedlenie w świętości naszej codziennej egzystencji.”