Weź udział w anonimowym badaniu!

Marszałek Województwa Śląskiego zlecił wykonanie badań dotyczących mobilności mieszkańców województwa. Badania będą przeprowadzane w różnych miejscach – zarówno dostępnych publicznie, jak i gospodarstwach domowych. Udział w badaniach jest dobrowolny.

Zapewniona jest pełna anonimowość, a wyniki będą podawane jedynie w ujęciu zbiorczym, na potrzeby statystyk. Badanie jest bardzo istotne, z uwagi na to, że jego wyniki w dużym stopniu zdeterminują strategie mające na celu rozwój różnych aspektów komunikacji na terenie województwa śląskiego.

Badanie już trwa – rozpoczęło się we wrześniu, a zakończy w listopadzie 2021 r. Będzie przeprowadzane przez ankieterów w losowo wybranych gospodarstwach domowych, a także w miejscach często uczęszczanych, m.in. w centrach handlowych.

Pytania będą dotyczyły mobilności, czyli np. sposobu przemieszczania się, np. z domu do pracy, szkoły czy uczelni, na zakupy itp. Badane będą różne aspekty codziennego funkcjonowania w „zakresie” komunikacji i transportu.

Cel i bezpieczeństwo badania

Cel badań jest istotny dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Dzięki uzyskaniu aktualnych odpowiedzi na pytania dotyczące transportu na tym terenie, możliwe będzie np. racjonalne planowanie nowych ulic, ścieżek rowerowych, czy tras komunikacji miejskiej i innej infrastruktury związanej z przemieszaniem się w obrębie województwa śląskiego.

Znajomość potrzeb różnych grup społecznych w tym zakresie będzie dużym ułatwieniem w opracowaniu i realizacji strategii komunikacyjnych i transportowych.

Badanie jest przeprowadzane przez firmę PBS Sp. z o.o. Każdy ankieter jest wyposażony w stosowny, imienny identyfikator. Firma PBS jest jednym z największych ośrodków badania opinii publicznej w Polsce – posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który jest potwierdzeniem zachowania najwyższych standardów na rynku badań i opinii.