Ważna informacja dla kierowców

Od 17 września 2021 r., czyli od ostatniego piątku, wiadukt w Bluszczowie jest nieczynny i w związku z szerokim zakresem prac związanych z tym miejscem – nie będzie czynny przez dłuższy czas. Specyfika remontu nie pozwoli na to, aby odbywał się tu ruch, nawet w ograniczonym zakresie.

Obiekt znajduje się w ciągu ulicy Dworskiej oraz Kamieńskiej. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość – prace już się rozpoczęły i są dobrze zaplanowane, jednak nie ma możliwości, aby zakończyły się wcześniej niż w grudniu. W umowie, która reguluje wykonanie prac, przedstawiono termin ponownego oddania mostu – jest to dzień 10 grudnia 2021 roku.

Inwestycja będzie kosztowała ponad półtora miliona złotych, z czego ok. połowa środków pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. O pozyskanie dofinansowania starał się Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Drugą połowę środków wyasygnowano z budżetu własnego powiatu.

Wykonawcą prac przy przebudowie wiaduktu jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.

Szeroki zakres robót

Wiadukt w Bluszczowie jest istotnym elementem całego układu drogowego w tym miejscu, dlatego zdecydowano nie tylko o podjęciu kompleksowych prac remontowych i modernizacyjnych, ale tak naprawdę o budowie nowego obiektu.

To oznacza zwiększenie funkcjonalności przebudowanego wiaduktu, zwiększenie jego przepustowości i zapewnienie wyższego standardu bezpieczeństwa oraz jakości podróżowania. Zakres inwestycji jest więc szeroki i obejmuje rozbiórkę dotychczas użytkowanego wiaduktu i budowę nowego.

Nowy wiadukt powstanie w „oparciu” o część obecnej podpory. Po tej niemal całkowitej przebudowie wiadukt stanie się zdecydowanie bardziej funkcjonalny – przede wszystkim dzięki budowie dwóch pasów ruchu i wydzieleniu chodnika dla pieszych.

Planuje się zwiększenie nośności, która do czasu rozpoczęcia prac była niewystarczająca, szczególnie w obliczu stale zwiększającej się dynamiki ruchu drogowego.