Wsparcie nowoczesnych rozwiązań w zakresie energooszczędności

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, podobnie jak PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim może otrzymać dotację w wysokości 524 tys. zł na realizację projektów mających na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków należących do zespołów i tym samym na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem energii elektrycznej.

Decyzję o dofinansowaniu wspomnianych zadań podjął Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na wniosek dyrekcji obu szpitali powiatowych. Przekazanie środków stanie się możliwe, jeśli na tę decyzję wyrazi zgodę również Rada Powiatu Wodzisławskiego.

Można się spodziewać, że ostateczna decyzja będzie pozytywna. Podmioty działające w ochronie zdrowia, szczególnie jednostki tak rozbudowane jak szpitale, eksploatują spore zasoby energii, która jest coraz droższa. Trudno się spodziewać, że podmioty działające w tej szczególnej branży będą mogły radykalnie zmniejszyć zużycie energii na drodze „zwykłych” oszczędności, czyli redukcji różnych energochłonnych aktywności.

Nie jest to możliwe, efekt zwiększenia ekonomiczności w tym zakresie można jednak uzyskać dzięki wprowadzeniu nowych technologii oraz modernizacji już istniejących systemów i infrastruktury energetycznej i budowlanej.

Jakie projekty może sfinansować dotacja?

Projekty przedstawione przez ośrodki w Rydułtowach i w Wodzisławiu są kompleksowe i dotyczą różnych aspektów eksploatacji energetycznej kompleksów szpitalnych. Wsparcie ma dotyczyć m.in. wymiany sieci ciepłowniczej, sieci wody użytkowej i węzłów cieplnych oraz modernizacji – m.in. poprzez zainstalowanie systemu regulatorów pogodowych.

Wykonane zostaną również prace przy termomodernizacji budynków szpitalnych. Mają one na celu zmniejszenie strat ciepła i tym samym energooszczędność, co ostatecznie przełoży się także pozytywnie na oszczędność środków niezbędnych do funkcjonowania szpitali.

Zaplanowane prace obejmą redukcję przegród budowlanych i powodowanych przez nie strat cieplnych (m.in. docieplenie przegród, wymiana okien i drzwi), instalację systemów wrażliwych na zmiany pogodowe i montaż układów pomiarowych. To tylko niektóre z planowanych prac, które zostaną zrealizowane, jeśli decyzja o dofinansowaniu będzie dla obu ośrodków pozytywna.