Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnich kilkanaście miesięcy nie należy do łatwych, również pod względem psychologicznym. Wiele osób nie radzi sobie dobrze z sytuacją „zawieszenia”, związaną z epidemią. Może ona stanowić szczególnie poważny problem dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Tym osobom Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim proponuje bezpłatną pomoc psychologiczną. Jest ona realizowana ze środków PFRON w ramach programu „”Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Formy pomocy

Pomoc, o której mowa, udzielana jest bezpłatnie. Można z niej skorzystać w różnej formie. Jest to pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jeśli odczuwasz (albo widzisz, że ktoś w Twojej rodzinie odczuwa) lęk czy też zagrożenie, spowodowane stanem epidemii i związanymi z nim niedogodnościami w codziennym życiu – nie wahaj się zgłosić do programu.

Problemów psychologicznych, prowadzących do depresji, nie można bagatelizować. Na pewnym poziomie zaawansowania, nie można liczyć, że miną one same. Jeśli widzimy, że problem przybiera postać trwałą albo pogłębia się, a objawia się to obniżonym nastrojem, poczuciem osamotnienia, wyobcowania i izolacji – nie warto czekać. Zgłośmy się po profesjonalną pomoc.

Możemy skorzystać z pomocy świadczonej stacjonarnie – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, mobilnie (z dojazdem psychologa do osoby, która zgłosiła się do programu) albo za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Program rozpocznie się 2 sierpnia i będzie prowadzony do końca bieżącego roku.