Grant w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”

Instytucje publiczne działające na polu oświatowym, w tym również biblioteki otrzymały wsparcie z Fundacji Orlen, która zainicjowała program „Moje miejsce na Ziemi”. W tym roku odbyła się już czwarta edycja tego cieszącego się dużą popularnością programu edukacyjnego.

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy znalazła się w gronie instytucji, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację programu zgłoszonego do akcji.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu odbyła się 6 października 2021 roku, w Katowicach – w Muzeum Śląskim.

W czwartej edycji programu prowadzonego przez Fundację Orlenu wsparcie w formie grantu uzyskało niemal dwieście inicjatyw z całej Polski.

Wśród nagrodzonych znalazły się biblioteki, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty aktywnie działające na polu kultury, oświaty oraz sportu. Łączna pula środków przeznaczonych na realizację projektu wyniosła dwa miliony złotych.

„Biblioteczni strażnicy ekologii od najmłodszych lat”

Rydułtowska placówka otrzymała grant w wysokości pięciu tysięcy złotych. Wszystkie środki uzyskane z Fundacji Orlen zostaną rozdysponowane na cele związane z realizacją zgłoszonego do programu projektu – „Biblioteczni strażnicy ekologii od najmłodszych lat”.

Celem programu jest – zgodnie z jego nazwą – kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat. Uwrażliwienie na różne kwestie związane z ochroną środowiska jest kluczem do sukcesu, czyli ukształtowania trwałych przyzwyczajeń, które będą później procentować w dorosłym życiu.

Projekt rydułtowskiej biblioteki jest skierowany do różnych grup czytelników, nie tylko najmłodszych. Zgodnie z założeniami, powinien przekonać do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, mających bezpośredni wpływ na stan środowiska w naszym otoczeniu, a decyzje takie podejmujemy każdego dnia, dlatego właściwa postawa ekologiczna jest tak istotna.