Wyprawa na 3K z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim dołączył do ogólnopolskiej akcji mającej na celu promocję zatrudnienia. Od 18 do 22 października 2021 r. będą się odbywały różne wydarzenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

To już trzynasta edycja akcji. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele działań będzie skierowanych przede wszystkim do ludzi młodych, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej. Projekt ma zapewnić dostęp do profesjonalnego doradztwa zawodowego i tym samym świadomego kreowania swojej przyszłości na rynku pracy.

Hasło tegorocznego wydarzenia to „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Motto dokładnie wskazuje główne założenia i cele twórców kampanii.

Projekt zakłada aktywne wspieranie młodych ludzi. Niektóre programy skierowane są do bardzo młodych ludzi, którzy mają jeszcze wiele lat nauki przed sobą. Budowanie kompetencji zawodowych warto jednak rozpocząć jak najwcześniej, szczególnie jeśli chodzi o umiejętności miękkie, które są przydatne niemal w przypadku każdej aktywności zawodowej.

Program dla szkół

W programie akcji nie zabrakło zajęć adresowanych do różnych grup wiekowych, w związku z tym oferta obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, którzy są w przededniu podejmowania istotniejszych decyzji, mających często już bezpośredni wpływ na ich przyszłą karierę zawodową.

Pierwsze zajęcia (w formule zdalnej) odbędą się 18 października br. – będzie to spotkanie dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Drugiego dnia doradcy zawodowi spotkają się (również online) z uczniami szkół ponadpodstawowych.

Kolejnego dnia szkoleń (20 października br.) młodzież szkół ponadpodstawowych będzie miała okazję zapoznać się z technikami pisania CV. Dzień później zapozna się z zasadami prowadzenia rekrutacji online. Ostatnie zajęcia, które zaplanowano na 22 października 2021 r., będą miały charakter indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym.