Restrukturyzacja kopalń i nowe tereny dla miast

Rydułtowy to jedno ze śląskich miast „górniczych”, które muszą się zmierzyć z istotnymi zmianami strategicznymi w gospodarce. Stopniowo kopalnie węgla kamiennego są wygaszane albo znacząco redukują zakres prowadzonej działalności.

W związku z tym, miasta, takie jak Rydułtowy, często uzyskują zupełnie nowe tereny. Są to obszary, które potrzebują kompleksowej rewitalizacji. Po przejściu takich procesów mogą na nowo służyć społeczności miejskiej – o ile rewitalizacja zostanie odpowiednio przeprowadzona.

Zazwyczaj tereny, które do tej pory były użytkowane przez kopalnie są rozległe i wymagają sporych nakładów przy wdrażaniu procesów rewitalizacyjnych.

Wszystkie plany można uskuteczniać po przeprowadzeniu restrukturyzacji i zmian prawnych dotyczących takich terenów.

Miasto Rydułtowy w październiku otrzymało prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności dziesięciu budynków, które do tej pory należały do kopalni.

Nowe inwestycje?

Akt notarialny podpisany przez Burmistrza Miasta Rydułtowy i Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu zmienił status prawny gruntu o powierzchni niemal 18 tysięcy merów kwadratowych i wspomnianych nieruchomości.

Miasto ma już plan zagospodarowania tego terenu. Zgodnie z miejskimi projektami mają tu powstać nowe osiedla i miejsca dla firm działających w alternatywnych, w stosunku do tradycyjnych, gałęziach przemysłu. Celem jest zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez polepszenie jego oferty mieszkaniowej i gospodarczej. Środki na rewitalizację pochodzą m.in. z funduszy norweskich.

Podpisanie aktu notarialnego jest pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze wprowadzania strukturalnych zmian, które mają stworzyć nową jakość życia mieszkańców regionów górniczych. Kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i baza nieruchomości to „wstęp” do realizacji konkretnego planu, którym jest ostateczne włączenie terenów pokopalnianych do tkanki miasta.