Zdecyduj o tym, na co wydane zostaną środki budżetowe

Rusza kolejna edycja Budżetów Obywatelskich w całym kraju, w tym również w Rydułtowach. Projekty te cieszą się coraz większą popularnością ze względu na możliwość bezpośredniego partycypowania w tym co dzieje się pod względem inwestycyjnym w miastach.

Dzięki określonym środkom budżetowym wydzielonym w ramach budżetów ogólnych, mieszkańcy miast mogą i decydują o tym na jakie zgłoszone pomysły zostaną przeznaczone środki.

W tym roku w Rydułtowach kwota Budżetu Obywatelskiego wyniesie dwieście tysięcy złotych. Z tych środków zostaną sfinalizowane cele wskazane w projektach zgłoszonych przez mieszkańców, które będą się cieszyły największym uznaniem podczas głosowania.

Nowa edycja Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego właśnie się rozpoczyna. Projekty można będzie zgłaszać już od 13 czerwca 2022 roku. Należy pamiętać, że każdy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego musi posiadać poparcie wyrażone podpisem minimum dwudziestu mieszkańców miasta.

Jakie projekty trafią pod głosowanie?

Jeśli mamy swój pomysł na miasto i jest szansa na to, że spełni on kryteria wymagane od projektów zgłaszanych do BO, warto to zrobić. Projekty można zgłaszać do 2 sierpnia 2022 roku.

Jakie projekty zostaną przyjęte? Muszą one spełnić kryteria formalne. Samego zgłoszenia można dokonać zarówno internetowo, jak i tradycyjnie – w wersji papierowej.

Przedmiotem projektu musi być pomysł dotyczący inwestycji miejskich. Jest to szerokie spektrum aktywności. Pomysły mogą więc dotyczyć m.in. organizacji różnego rodzaju imprez, zagospodarowania przestrzeni miejskiej, działań na rzecz różnych grup społecznych, szczególnie tych, które potrzebują wsparcia, działań edukacyjnych, oświatowych, promujących kulturę itp.

Projekt musi się „zmieścić” w kwocie stu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Ważna jest również zasada niegenerowania kosztów funkcjonowania przedsięwzięcia w kolejnych latach, jeśli koszty te byłyby wyższe od wartości samego projektu.

Pomysły, które zostaną zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, zostaną poddane pod głosowanie, które zaplanowano na kilka tygodni – od 29 sierpnia do 2 października 2022 roku.

Zobacz jakie projekty w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowała Warszawa?