Nowy etap najpopularniejszego rydułtowskiego projektu

Cieszący się dużą popularnością projekt miejski funkcjonujący pod nazwą „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” doczekał się strony internetowej.

W ramach programu przeprowadzono już wiele działań, które ożywiły miasto i dały mu nowy impuls do tego, by uruchomić tkwiący w nim potencjał.

Niewielkie miasta, usytuowane w takich regionach jak Górny Śląsk, muszą się dziś mierzyć z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, która przestała bazować na naturalnym bogactwie tego miejsca, czyli na węglu kamiennym.

Wielowiekowa tradycja, wiele poczynionych w tym czasie inwestycji, struktura zatrudnienia – wszystkie te elementy określające tę szczególną branżę jaką jest górnictwo, były także wyznacznikiem niemal wszystkich aktywności, które związane były z życiem w takich społeczności lokalnych jak rydułtowska.

Nie będzie wielką przesadą stwierdzić, że w takich miastach i szerzej – regionach – wszystko „kręciło” się wokół kopalni. Zdecydowana większość ludności była tam zatrudniona, także szeroko pojęta kultura Śląska związana była z węglem kamiennym i górnictwem.

„W cieniu Szarloty…” – próba zorganizowania życia w mieście na nowo

Śląsk musiał i nadal musi się mierzyć z wielkimi, o ile nie największymi zmianami gospodarczymi i kulturowymi, związanymi z rewolucją energetyczną, która prawdopodobnie nie będzie już bazować na węglu kamiennym, a przynajmniej nie w tak znaczącym zakresie jak przez ostatnie dziesięciolecia.

Życie wszystkich śląskich miast i miasteczek koncentrowało się wokół kopalni  i innych przedsiębiorstw związanych z tą branżą. Zamykanie kopalni to pewnego rodzaju szok kulturowy i gospodarczy.

Te i tak trudne z wielu względów działania obecnie napotykają na jeszcze większe problemy związane z chaosem gospodarczo-politycznym.

Niezależnie od tego jak rzeczywiście potoczą się w najbliższej i dalszej przyszłości losy przemysłu wydobywczego, Rydułtowy już dziś podejmują szereg działań, które mają uaktywnić nowe obszary aktywności na tym terenie.

Temu celowi służy właśnie program „W cieniu Szarloty…” – najsłynniejszej polskiej hałdy, która stała się dla miasta symbolem zmiany – wzgórze, powstałe w wyniku wieloletniej działalności kopalni, może nie być „obciążeniem” dla tego miejsca, ale szansą na nowe rozdanie.

Na stronie Wcieniuszarloty.rydultowy.pl można znaleźć informacje na temat wszystkich zrealizowanych już oraz planowanych inicjatyw w ramach tego największego miejskiego projektu Rydułtów.

Zamiast kopalni – basen? Zobacz pomysły innych miast na zagospodarowanie terenów pokopalnianych.