Czy Rydułtowy doczekają się nowoczesnego centrum komunikacyjnego?

Miasto Rydułtowy jest od kilku lat posiadaczem terenu, który przejęło od PKP. Od tego czasu próbuje wdrożyć plan, którego celem jest stworzenie centrum przesiadkowego łączącego różne „formy” komunikacji. Jednym z pomysłów jest stworzenie węzła, który łączyłby transport kolejowy i autokarowy.

Najpoważniejszym zadaniem, które stoi przed miastem, jest budowa nowego, wielofunkcyjnego budynku głównego centrum.

Pierwotnym założeniem miało być przeprowadzenie generalnego remontu zabytkowego budynku stacji PKP. Po wielu analizach architektonicznych okazało się, że do dalszych prac nadają się jedynie ściany zewnętrzne, co oznacza, że prace remontowe byłyby bardzo kosztowne.

Zdecydowanie tańsze będzie postawienie nowego budynku. Jak nietrudno się domyślić – głównym problemem przy realizacji takiej inwestycji jak budowa centrum przesiadkowego jest znalezienie odpowiednich środków finansowych.

Problem z funduszami?

Inwestycja nie należy do najtańszych, w związku z tym konieczne jest poszukiwanie różnych źródeł finansowania. Rydułtowy mogą już bazować na jednym z takich źródeł – miasto znalazło się pośród innych samorządów, które otrzymają środki w ramach Funduszu Norweskiego.

W ten sposób udało się uzyskać 3,5 mln zł. Potrzeby są jednak większe, dlatego mieszkańcy Rydułtów muszą uzbroić się w cierpliwość. Plan budowy centrum jest coraz bliższy realizacji, okazuje się jednak, że będzie to zadanie trudniejsze niż można się było spodziewać jeszcze kilka lat temu.

Na plany inwestycyjne miast wpływ mają wydarzenia ostatnich dwóch lat, które nie pozostają bez wpływu na decyzje związane z finansowaniem różnego rodzaju inwestycji. Są one obarczone wyższym ryzykiem niż przed rokiem 2020.

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Nie ma lepszego sposobu na realizację inwestycji, jak korzystanie ze sprawdzonych wzorców i współpraca z innymi podmiotami, zaangażowanymi w podobne projekty.

Z takich założeń wyszli włodarze Rydułtów, którzy 7 grudnia br. spotkali się w Urzędzie Miasta z urzędnikami z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Goście mogli im przekazać swoje doświadczenia w budowie centrów przesiadkowych i zarządzaniu nimi.

Spotkanie wiązało się z umową partnerstwa krajowego, dotyczącą realizacji sztandarowego programu miasta: „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”.