Rydułtowy – miasto z perspektywami?

„W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” to kluczowy program mający na celu realizację projektów, które zwiększą potencjał rozwojowy miasta. Do udziału w nim zaproszeni są wszyscy rydułtowianie, reprezentujący różne pokolenia, grupy społeczne i zawodowe.

Jedną z istotniejszych grup mieszkańców miasta jest młodzież. Rozwiązania, które aktualnie zostaną wdrożone, będą miały największy wpływ na życie właśnie tej grupy wiekowej.

Jeśli dzisiejsza młodzież uzna, że mieszkając w Rydułtowach może się realizować, zarówno zawodowo, jak i w każdym innym aspekcie życia – po pierwsze nie będzie szukać swoich szans w innych miastach czy krajach, po drugie – będzie realnie kształtować życie w mieście, już jako pokolenie dorosłych.

Głos młodych ludzi w takich debatach i projektach jak rydułtowski „W cieniu Szarloty…” jest zatem niezbędny. Z tego założenia wychodzą organizatorzy spotkań z mieszkańcami miasta – zapraszając do udziału w dyskusji kolejne grupy. W grudniu odbyło się spotkanie z uczniami miejscowych szkół, na kwiecień przyszłego roku planowane jest podobne spotkanie, tym razem z seniorami.

Aktywni i kreatywni

Panel dyskusyjny z udziałem rydułtowskiej młodzieży odbył się w formule online. Z wystosowanego zaproszenia skorzystali uczniowie miejscowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Młodzież z zainteresowaniem przyjęła propozycje projektów dotyczących w głównej mierze ich pokolenia, które przedstawili pracownicy magistratu. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Pszowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Kaliber i Związku Miast Polskich.

Uczniowie wzięli udział w dynamicznej dyskusji, w ramach której przedstawili swoje poglądy na kwestie, które pojawiły się w prezentacji projektów związanych z perspektywami rozwojowymi miasta.

Jak można się było tego spodziewać – pomysłowość i kreatywność młodych ludzi pozwoliła spojrzeć na kwestie społeczne, gospodarcze i kulturalne z nowej perspektywy.

O to właśnie chodzi w projekcie, którego celem jest perspektywiczny rozwój Rydułtów. Miasto, podobnie jak wiele innych miejscowości na Śląsku, musi się zmierzyć z nową rzeczywistością gospodarczą i kulturową – stąd niezbędne jest stworzenie wieloletniego planu jego funkcjonowania.