Lepsza komunikacja w regionie

Wiele wskazuje na to, że prace przy budowie kolejnych odcinków drogi z Raciborza do Pszczyny w najbliższych miesiącach nabiorą tempa.

Pod koniec grudnia br. odbyła się konferencja z udziałem wielu zainteresowanych stron, w tym samorządowców z regionu, podczas której poinformowano o dofinansowaniu budowy odcinka trasy przebiegającego w pobliżu Rydułtów.

Finalizacja prac spodziewana jest za dwa lata. Termin uległ przyspieszeniu m.in. dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dlaczego jest to inwestycja, która jest również istotna dla miasta Rydułtowy? W ramach projektu budowy tej trasy przewidziano m.in. dokończenie obwodnicy przebiegającej w bliskim sąsiedztwie Rydułtów.

Jednym z głównych inwestorów budowy drogi, która przebiegać będzie m.in. przez tereny powiatu wodzisławskiego jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Gminy, przez które poprowadzona zostanie trasa, zdecydowały się na wybór Raciborza jako lidera projektu – co ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań i tym samym przyspieszenia prac przy budowie drogi.

Kluczowa inwestycja

Plany dotyczące budowy drogi, która stałaby się główną osią komunikacyjną regionu ze wschodu na zachód zostały przedstawione już kilka lat temu. Od tego czasu udało się wybudować niektóre odcinki trasy oraz zaprojektować kolejne.

Niektóre części drogi Racibórz – Pszczyna będą pełniły funkcję obwodnicy kilku miejscowości, w tym Rydułtów, dlatego jest to jedna z najważniejszych inwestycji również dla tego miasta.

Jak obecnie przedstawia się stan prac przy odcinku rydułtowskim? Projekt jest finalizowany i już w pierwszych tygodniach 2022 roku ma być gotowa pełna dokumentacja w tym zakresie.

Droga ma w przyszłości stanowić część zintegrowanej sieci, co ma znacząco poprawić jakość komunikacji w regionie, w tym w kierunku siedziby powiatu – Wodzisławia Śląskiego.

Nowy szlak komunikacyjny pozwoli mieszkańcom powiatu wodzisławskiego uzyskać lepsze połączenie z innymi częściami województwa śląskiego, a co za tym idzie miejscowości te będą miały większą szansę na „przyciągnięcie” nowych inwestycji.

Transport ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, szczególnie w takich regionach jak śląski, który przechodzi strukturalną transformację, związaną ze zmianami w zakresie polityki energetycznej.