Była łaźnia – będzie biblioteka

Procesy gospodarcze, które w dużym stopniu dotyczą m.in. przemysłu, prowadzą do istotnych zmian, nie tylko społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, ale również urbanistycznych i architektonicznych.

W wielu miastach, których funkcjonowanie było związane z przemysłem ciężkim, po byłych fabrykach pozostała infrastruktura. Tereny pofabryczne są zazwyczaj duże i niezagospodarowane, tymczasem stwarzają one wiele możliwości w zakresie dostosowania ich do potrzeb współczesnych społeczności.

Zazwyczaj na takich terenach pozostały liczne obiekty, które pełniły wiele funkcji, były to np. hale produkcyjne, magazyny, ale również pomieszczenia pracownicze itp. Budynki te wyróżniają się stabilną konstrukcją, która może się stać bazą dla realizacji nowych projektów.

Wiele terenów postindustrialnych zostało np. przekształconych w nowoczesne, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem osiedla w stylu loft.

Inne tereny pofabryczne służą lokalnym społecznościom jako budynki użyteczności publicznej.

Taką przyszłość przewidziano dla starej łaźni przy kopalni Anna w Pszowie, na której terenie powstanie między innymi biblioteka.

Biblioteka i inne placówki publiczne na terenie łaźni

Po działającej w Pszowie kopalni Anna pozostały różne obiekty, w tym łaźnia dla pracowników. Jak się okazuje, budynek ten będzie w niedalekiej przyszłości na nowo zagospodarowany.

Zgodnie z umową podpisaną przez władze Pszowa z firmą, która wykona kompleksowe prace związane z przebudową i reorganizacją budynku, już za rok powstanie tu biblioteka oraz inne placówki użyteczności publicznej.

Przed wykonawcą, lokalną firmą ze Śląska, stoi trudne zadanie. W ciągu dwunastu miesięcy firma będzie musiała wykonać szereg prac, które całkowicie zmienią oblicze budynku byłej łaźni pracowniczej.

Konieczne będzie m.in. wykonanie rozbiórki niektórych elementów budynku, w tym dachu, ścian, czy schodów, następnie wykonanie nowych przegród wewnętrznych oraz zamontowanie stolarki okiennej i drzwi. Wykonawca podjął się także renowacji ścian budynku.

Dla władz Pszowa istotnym było zachowanie w strukturze budynku niektórych elementów, które będą przypominały o historii tego miejsca i tak też się stanie.