Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim przypomina, że rozpoczyna się nabór wniosków, których przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, w związku z pandemią.

Środki będą wypłacane z Funduszu Pracy. Pomoc ma charakter jednorazowy i dotyczy firm działających w określonych w ramach rozporządzenia branżach.

Środki mają pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności, zgodnie z paragrafem rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. dotyczącego wsparcia podmiotów poszkodowanych wskutek pandemii.

Beneficjenci mogą składać wymagane w rozporządzeniu wnioski do 15 kwietnia 2022 r. Obsługą dokumentów zajmują się właściwe ze względu na siedzibę firmy PUP. Wnioski przyjmowane są drogą zdalną i tylko taką.

Maksymalna kwota pomocy przewidzianej w rozporządzeniu to pięć tysięcy złotych.

Kto ma szansę na dotację?

Warunkiem otrzymania tej jednorazowej pomocy finansowej jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej ściśle określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kody wymienione w rozporządzeniu RM to: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.

Taką działalność (jako dominującą) musieli prowadzić na dzień 31 marca 2021 roku.

Kolejny warunek to wysokość przychodu. Dotację będą mogli otrzymać mali przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy w grudniu 2021 r. osiągnęli przychód z prowadzonej działalności w wysokości niższej o co najmniej czterdzieści procent w porównaniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu roku poprzedniego, ewentualnie w: lutym, we wrześniu albo w listopadzie 2020 roku.

Warto również zaznaczyć, że dotacji nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zawieszenie działalności w okresie, w którym „znalazł” się dzień 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej można uzyskać na stronie internetowej PUP w Wodzisławiu Śląskim i na platformie Praca.gov.pl.