Miasto docenia sportowców

Styczeń jest miesiącem podsumowań poprzedniego roku w różnych dziedzinach życia społecznego. Odbywają się plebiscyty, wręczane są nagrody i wyróżnienia. Jednymi z najbardziej spektakularnych wydarzeń tego rodzaju są te, które podsumowują osiągnięcia sportowe na różnych szczeblach – międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Nie ma najlepszych wyników sportowych na najwyższym poziomie, zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych bez… początku, który często ma miejsce w niewielkiej miejscowości. Dlatego wiele miast co roku docenia swoich najlepszych sportowców i tym samym promuje aktywność sportową.

Tak zaczynały się kariery najwybitniejszych sportowców świata, którzy w odpowiednim momencie zostali rozpoznani jako rokujące talenty. Ktoś się nimi opiekował, ktoś w nich zainwestował, ktoś pozwolił się im rozwijać.

Rydułtowy też doceniają talenty sportowe. Dlatego dołączają do grona tych miast, które nagradzają swoich sportowców, przyznając „Rydułtowskie Wiktorie”. Są to wyróżnienia przyznawane osobom, które w poprzednim roku wykazały się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w różnych dyscyplinach sportu.

Regulamin „Rydułtowskich Wiktorii”

Regulamin Wyróżnień Burmistrza Miasta Rydułtowy „Rydułtowskie Wiktorie” został określony w uchwale Rady Miasta z grudnia 2021 roku.

Zgodnie z nim do końca stycznia 2022 roku można zgłaszać kandydatów do nagrody. Zgłoszenia będzie przyjmować kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy.

Udział w tym szczególnym konkursie mogą wziąć zawodnicy z klubów, które mają siedzibę w Rydułtowach oraz sportowcy działający w innych klubach, ale zamieszkali na terenie miasta.

Wnioskować o przyznanie wyróżnienia mogą różne podmioty, w tym sam burmistrz – z własnej inicjatywy oraz kluby sportowe, zawodnicy, ich rodzice oraz komisja ds. sportu działająca w Radzie Miasta Rydułtowy.

Na otrzymanie statuetki mogą liczyć zawodnicy odnoszący sukcesy w zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.