Seniorzy – dostrzegani w społeczeństwie

Mogłoby się wydawać, że rola seniorów w społeczeństwie jest zauważalna od „zawsze” i doceniana, nie jest tak jednak do końca. W dobie istotnych przemian społecznych, zmieniła się i coraz dynamiczniej zmienia sytuacja osób w wieku emerytalnym, w warunkach nowoczesnego społeczeństwa.

Z tą grupą wiekową łączy się także wiele wyzwań, które są pochodną kwestii gospodarczych, zdrowotnych, ale również społeczno-rodzinnych. Zmienia się model rodziny, trudno dziś już znaleźć w Polsce rodziny wielopokoleniowe, mieszkające w jednym gospodarstwie domowym. Ma to swoje reperkusje dla seniorów.

O wiele częściej niż kiedyś trafiają do domów opieki, a ich rola również zaczyna być inaczej postrzegana w społeczeństwie – m.in. dlatego, że osoby w starszym wieku dłużej żyją i są sprawniejsze.

Wspieranie aktywności, współuczestniczenia w życiu społecznym, integracji środowiskowej i międzypokoleniowej – to główne zadania, jakie stoją przed podmiotami organizującymi „ramy” nowego funkcjonowania w społeczeństwie starszych osób. Stąd też coraz więcej inicjatyw, które adresowane są do tej właśnie grupy wiekowej.

Konferencja Senioralna

W Mikołowie, 20 października br., zorganizowano uroczyste obchody Europejskiego Dnia Seniora. Odbyły się one w Miejskim Domu Kultury. Miała tu również miejsce Śląska Konferencja Senioralna. Tym razem pod uwagę wzięto przede wszystkim tak ważny dla starszych osób temat, jak opieka zdrowotna.

Przedstawiono główne założenia polityki zdrowotnej samorządów z województwa śląskiego – skierowane do seniorów.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych, w tym mikołowskiego, przedstawiciele: instytucji świadczących usługi na rzecz seniorów, placówek medycznych i urzędów, takich jak ZUS i NFZ.

Nie mogło również zabraknąć delegatów organizacji skupiających w swoich szeregach emerytów i rencistów z województwa śląskiego, a także organizacji NGO.

Celem wydarzenia było podjęcie próby skoordynowania różnorodnych działań na rzecz seniorów, tak aby były one efektywniejsze. Zwrócono też szczególną uwagę na konieczność kontynuowania projektów mających na celu promocję zdrowia i wspieranie profilaktyki prozdrowotnej u osób starszych.

Chcesz zachować dobre zdrowie na lata? Wiele cennych porad znajdziesz na stronie Praktyczni.pl.