Efektywne zarządzanie odpadami komunalnymi

Rydułtowy biorą czynny udział w wielu akcjach i programach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, które mają na celu efektywniejsze zarządzanie zasobami, polepszenie jakości życia mieszkańców, rozwój miasta i wspieranie ekologii.

Temu ostatniemu celowi służyła wizyta, jaką kilka dni temu przedstawiciele miasta złożyli w Nakle nad Notecią, gdzie mieli okazję zapoznać się z działaniem funkcjonującego w tym mieście systemu zarządzania odpadami komunalnymi.

Wizyta miała charakter studyjny i odbyła się w ramach programu „Zielony Lider”. Drugiego dnia wizyty, delegacja Rydułtów udała się do kolejnego miasta – tym razem był to Ciechanów, gdzie również z powodzeniem wdrożono system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Władze Miasta Rydułtowy stawiają na dynamiczny rozwój miasta, które podobnie jak inne ośrodki na Górnym Śląsku, musi się zmierzyć z nową rzeczywistością gospodarczą i społeczną. Dbałość o środowisko naturalne jest swego rodzaju bazą do podejmowania innych działań wspierających lokalną społeczność.

System PSZOK i podziemnych pojemników

Nakło nad Notecią wprowadziło efektywny system, który można określić mianem miniPSZOK. Tego rodzaju Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych sprawdzają się szczególnie w tych miejscach, w których dominuje zabudowa blokowa (domy wielorodzinne).

Takie rozwiązanie może być odpowiednie dla wielu miast, większych i mniejszych, w tym również Rydułtów.

Ciechanów, z kolei, wdrożył szczególnego rodzaju system gromadzenia odpadów komunalnych, opierający się na systemie pojemników, które zainstalowano pod ziemią. Jest to kolejne rozwiązanie sprawdzające się optymalnie szczególnie na osiedlach.

Dzięki możliwości bezpośredniego zapoznania się z działaniem takich alternatywnych systemów gospodarki odpadami można wprowadzić nowe rozwiązania, które przyczynią się do tego, że zbiórka i zarządzanie odpadami komunalnymi staną się lepiej zorganizowane.