Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zdecydowało o przeprowadzeniu lądowania na ulicy Rogozina, znajdującej się na terenie Radlina. Wydarzenie to nie wiązało się z żadnym zdarzeniem drogowym ani innym nagłym wypadkiem.

Za tą decyzją nie stał żaden wypadek, lecz sytuacja medyczna, która wymagała natychmiastowych działań. Chodziło o pogorszenie stanu zdrowia jednej z osób zamieszkujących ten rejon. Właśnie dlatego Pogotowie musiało podjąć interwencję.