Konferencja „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”

Jaki jest symbol Rydułtów? Mieszkańcy miasta i regionu doskonale wiedzą, dla turystów może on być nietuzinkowy i przez to szczególnie interesujący. Chodzi oczywiście o Szarlotę – górę, właściwie hałdę, która góruje nad miastem i jest jednym z największych takich obiektów w Europie.

Nie bez powodu konferencja inaugurująca realizację programów rozwojowych i inwestycyjnych miasta Rydułtowy w swoim tytule zawierała nazwę charakterystycznej i kojarzonej z miastem góry-hałdy.

Szarlota, której nazwa wywodzi się od pierwszej kopalni, która działała na tym terenie, jest dla Rydułtów zarówno swego rodzaju szansą, jak i wyzwaniem. W obecnych czasach, gdy trudno się „przebić” ze swoim komunikatem przez szum informacyjny, każdy element, który wyróżnia markę, w tym przypadku miasto, jest jego przewagą nad innymi, które nie posiadają takiej charakterystycznej cechy.

Jednak Szarlota, choć zdecydowanie przyczynia się do rozpoznawalności miasta i jego atrakcyjności w oczach turystów, szczególnie tych, którzy są zainteresowani zabytkami związanymi z kulturą techniczną, jest również problemem dla miasta.

Nie można zapominać, że składają się na nią gromadzone przez dziesiątki lat odpady, w tym takie, które nie są obojętne dla środowiska.

Wyzwanie, czyli potencjał?

Podczas konferencji, która zainaugurowała dwa przedsięwzięcia miejskie – Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego – Szarlota „wystąpiła” jako symbol sytuacji miasta, które znajduje się w specyficznym czasie w swojej historii.

Wielkie zmiany z zakresu polityki energetycznej prowadzą do znacznego zredukowania i finalnie – prawdopodobnie – zakończenia wydobywania węgla, a to może oznaczać jednocześnie duże problemy dla takich miast, jak Rydułtowy, jak i… szansę na rozwój w zupełnie nowych kierunkach.

Programy, które miasto właśnie zainaugurowało, mają służyć efektywnemu procesowi zmian. Władze Rydułtów podczas konferencji zaprezentowały kilka najistotniejszych planów, które w znaczny sposób wpłyną na życie w mieście w perspektywie kilku następnych lat.

Jedną z takich istotnych inwestycji będzie zagospodarowanie Szybu Leon III. Interesująco przedstawiają się także inne plany, takie jak: budowa nowej ulicy, rozwijanie partnerstwa krajowego oraz zagranicznego, projekt „Teleopieka” oraz prace nad planem  „Likwidacja Barier – w kierunku dostępności”.