Warto docenić aktywność i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Zbliża się koniec kolejnego roku i jak zawsze jest to okazja do różnych podsumowań. W grudniu każdego roku odbywa się wiele konkursów, tworzone są też roczne zestawienia – nie inaczej jest również w „świecie” wolontariatu.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku ogłosiło właśnie konkurs, w ramach którego zostanie wybrany Wolontariusz Roku 2021 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia kandydatów do tego zaszczytnego tytułu będą przyjmowane do końca listopada. Zgłaszać można zarówno indywidualne osoby, jak i instytucje oraz organizacje zajmujące się pracą wolontariacką albo wspierające wolontariuszy.

Celem konkursu jest zarówno nagrodzenie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz innych, jak i promocja samej idei wolontariatu – aktywności niezwykle cennej dla społeczeństwa.

Nagrodzone zostaną także dobre relacje na linii wolontariusze – instytucja czy też inny podmiot. Od jakości takiej współpracy w dużym stopniu zależy powodzenie wielu projektów istotnych dla  różnych środowisk.

Organizacja konkursu

Organizatorami konkursu są: Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenie OLIGOS oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Kandydaci mogą być zgłaszani w następujących kategoriach: wolontariat indywidualny, grupy wolontariackie i wolontariat pracowniczy.

Wyniki konkursu zostaną uroczyście ogłoszone podczas Gali Wolontariusz Roku 2021. Wydarzenie to będzie miało miejsce 9 grudnia 2021 r. w Domu Kultury Chwałowice.

Gala przeprowadzona zostanie w formule hybrydowej – oprócz spotkania na „żywo” zaplanowano także transmisję online. Streaming będzie dostępny na profilach mediów społecznościowych Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.