Polska Grupa Górnicza (PGG), dostrzegając rosnące zainteresowanie zakupami online swoich produktów, podjęła decyzję o podniesieniu limitu zakupu węgla dla klientów indywidualnych. Zmiana ta, obowiązująca od poniedziałku, 6 marca 2023 roku, pozwala na zakup do pięciu ton węgla rocznie przez jednego klienta. Dotyczy to wszystkich odmian dostępnych na stronie internetowej spółki, w tym również węgla workowanego.

Decyzja o zwiększeniu limitu jest podyktowana sygnałami płynącymi ze strony kupujących oraz rosnącym zainteresowaniem zakupami w sklepie online PGG S.A. Pragnąc sprostać tym oczekiwaniom, firma podjęła kroki mające na celu ułatwienie dostępu do swoich produktów.

Dodatkowo, warto przypomnieć, że wcześniej, w sezonie grzewczym 2022-2023, limit wynosił trzy tony na domostwo. Oznaczało to, że osoby, które złożyły zamówienie na 1,5 tony węgla do końca grudnia 2022 roku, miały możliwość złożenia kolejnego wniosku na dodatkowe 1,5 tony począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Teraz jednak ten limit został zwiększony do pięciu ton rocznie.