W dniu 17 października, w rydułtowskim RCK Feniks, odbyła się niezwykła gala jubileuszowa z udziałem 16 par małżeńskich. W sali zgromadzili się małżonkowie celebrujący kolejne wieloletnie rocznice swojego związku: 50, 55, 60 a nawet 65 lat po ślubie. Wszystkie te pary zostały uhonorowane przez burmistrza miasta, Marcina Połomskiego, który wręczył im medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Na ceremonii znaleźli się też ci współmałżonkowie, którzy przetrwali razem jeszcze dłuższy okres. Oznacza to, że niektóre z tych par doświadczyły bardziej intensywnych i długotrwałych związków niż wymienione jubileusze.

Tego dnia atmosferę umilił występ chóru Cecylia, który może poszczycić się ponad stuletnią historią swojego istnienia – liczy już bowiem 115 lat. Do jubilatów zgromadzonych na sali złożyli serdeczne życzenia nie tylko burmistrz Marcin Połomski, ale również jego zastępca Mariola Bolisęga, a także wiceprzewodnicząca rady miejskiej Barbara Wojciechowska. Obecni byli również kapelani z Rydułtów, którzy z pewnością dodali duchowej atmosfery tej uroczystości.