Informacyjne tablice dotyczące nutrii amerykańskiej pojawiły się na bulwarach wzdłuż rzeki Nacyna, a wiadomość zawarta na nich mówi o tym, że te zwierzęta trafiły na listę inwazyjnych gatunków obcych. Tablice umieszczone zostały w rejonach, gdzie te zwierzęta mają swoje siedliska. Mimo to, nie jest jeszcze jasne, jakie działania zostaną podjęte wobec nutrii w Rybniku – jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Choć dwa miesiące temu rybnickie nutrie zostały uznane za gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla miejscowej bioróżnorodności, żyją sobie one nadal bez przeszkód. Wystarczy spacerować wzdłuż Nacyny, aby zauważyć rodzinne grupy tych zwierząt. Niemniej jednak, ich przyszłość wciąż pozostaje nieznana. Jak ustaliliśmy na początku miesiąca, RDOŚ w Katowicach nie zdecydował jeszcze o konkretnych środkach zaradczych.

Według obowiązujących przepisów prawnych, nutria amerykańska jest gatunkiem, który powinien zostać szybko usunięty z naszego środowiska. Zobligowani jesteśmy do podjęcia działań na mocy ustawy o gatunkach obcych i Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 grudnia 2022 roku dotyczącego listy inwazyjnych gatunków obcych stanowiących zagrożenie dla Unii Europejskiej i Polski – informuje Natalia Zapała, rzeczniczka prasowa RDOŚ w Katowicach.