Centrum Kultury w Rydułtowach stało się miejscem uroczystego obchodzenia 100. rocznicy istnienia harcerstwa w tym mieście. To wydarzenie było idealnym momentem na przypomnienie sobie trudów i sukcesów, okazję do wyrażenia wdzięczności dla dotychczasowych członków oraz sposobnością do integracji różnych pokoleń zaangażowanych w skauting.

Cała ceremonia w Rydułtowach zaczęła się od mszy polowej, którą odprawiono z myślą o miejscowych zuchach, harcerzach oraz ich instruktorach. Następnie, zgodnie z planem, przeszli do RCK na galę, a po jej zakończeniu wszyscy zgromadzili się przy wielopokoleniowym ognisku.

Podczas oficjalnej części obchodów w Centrum Kultury nie brakowało podziękowań i wystąpień ze strony harcerzy. „Mamy nadzieję, że harcerstwo w Rydułtowach będzie kontynuowane jeszcze przez co najmniej kolejne 100 lat. Posiadamy młode kadry instruktorskie pełne energii, ale również starszych instruktorów, którzy są aktywnymi członkami Ruchu Harcerskiego 'Czuwaj'”, powiedziała Zuzanna Kała, szefowa Hufca ZHP w Rydułtowach. Na pytanie o plany na przyszłość odpowiedziała: „Nasze drużyny działają według ustalonego na początku roku planu, zdobywają umiejętności i realizują cele. Te zadania zwykle trwają od 1 do 2 miesięcy. Hufiec planuje działania na cały rok, uwzględniając również wydarzenia organizowane przez miasto”, tłumaczy Zuzanna Kała.