W Rybniku intensywnie postępują prace nad drugim odcinkiem regionalnej trasy komunikacyjnej między Pszczyną a Raciborzem. Tę sytuację najbardziej odczuwają mieszkańcy terenów w sąsiedztwie planowanej infrastruktury, gdzie prowadzone są roboty budowlane.

Od pewnego czasu, operatorzy ciężarówek dostarczających materiały budowlane na teren inwestycji, mimo obowiązującego zakazu, decydują się na skrócenie trasy, korzystając z ulicy Pod Lasem.

Znaki drogowe wprowadzają ograniczenia dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, jednak istnieją wyjątki dla pojazdów Miejskich Służb Operacyjnych. Niemniej jednak ciężki sprzęt budowlany używany na placu budowy zdecydowanie nie kwalifikuje się jako pojazdy tej służby. Jak się okazało, władze miasta Rybnik również otrzymały oficjalną skargę dotyczącą naruszeń popełnianych przez pracowników zaangażowanych w to przedsięwzięcie budowlane.