Budynki poszpitalne nie zostaną zaadaptowane na potrzeby ośrodka

Miał rozpocząć działalność już w 2022 roku, jednak na razie nie będzie to możliwe. Projekt nie zyskał dofinansowania na poziomie wojewódzkim. O czym mowa? O ośrodku opiekuńczo-mieszkalnym dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, który miał powstać w pustych budynkach na terenie byłego kompleksu szpitalnego w Rydułtowach.

To był bardzo dobry pomysł, który cieszył się wsparciem miejscowych samorządowców, jednak nie znaleziono środków na zrealizowanie tego istotnego społecznie celu. Inwestycja była bardzo wymagająca pod względem finansowym. Na razie nie można liczyć na pozyskanie takich środków.

To smutna informacja dla osób potrzebujących wsparcia i ich rodzin. Dorośli z dużym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieli otrzymać realne wsparcie na różnych poziomach – zarówno zdrowotne, jak i rehabilitacyjne i środowiskowe.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rydułtowach zaplanowano jako ośrodek powiatowy. Miało zapewnić odpowiedni poziom opieki niepełnosprawnym z całego powiatu wodzisławskiego.

Projekt nie uzyskał koniecznej rekomendacji

Rydułtowski projekt nie uzyskał rekomendacji wojewódzkiej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie jest to dobra informacja, szczególnie, że nie była to pierwsza próba uzyskania koniecznych do powołania centrum środków finansowych.

Nie wiadomo, czy uda się to w najbliższych latach. Rozczarowanie miejscowych środowisk wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny jest tym większe, że budynki poszpitalne nadają się bardzo dobrze do realizacji takiego projektu i z roku na rok niszczeją coraz bardziej.

Wiąże się to z koniecznością zainwestowania (w przyszłości) jeszcze większych kwot, niezbędnych do adaptacji substancji architektonicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Na terenie poszpitalnym miał powstać ośrodek świadczący kompleksową pomoc – na jednym poziomie budynku planowano otworzyć oddział dzienny, na drugim oddział z opieką całodobową. Obecnie wygląda na to, że kolejki do rehabilitacji w powiecie wodzisławskim nie skrócą się.