Nowy rok szkolny – nowości w komunikacji miejskiej

Przed wrześniem, w wielu miastach wprowadzane są liczne zmiany w rozkładach jazdy transportu publicznego. Nie inaczej jest również w tym roku w powiecie wodzisławskim. Ponieważ zakres planowanych zmian w rozkładach jazdy był znaczny, odbyły się konsultacje z mieszkańcami miast powiatu wodzisławskiego. Kolejne są zapowiedziane.

Dzięki pierwszemu etapowi rozmów udało się doprowadzić do konsensusu i zaoferowania nowych połączeń, kursów itp. Od 1 września 2021 r. mieszkańcy mają okazję przetestować zmiany i ocenić, czy transport publiczny stał się efektywniejszy i bardziej komfortowy.

Zmieniono również numerację niektórych linii, tak aby się stała bardziej czytelna dla podróżnych. Od 1 września nie ma już linii od 218 do 228, w zamian za to pojawiły się numery od 201 do 209. Wprowadzono również linię W9, która „koresponduje” z liniami W10 oraz W11, jeżdżącymi m.in. na trasie: Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław.

To tylko niektóre ze zmian wprowadzonych na obszarze działalności MZK Jastrzębie, są one na tyle duże, że uznano za zasadne zorganizowanie drugiej tury konsultacji – w ich ramach swoje wnioski dotyczące rozkładów jazdy można zgłaszać do 19 września 2021 r.

Duże zainteresowanie konsultacjami

Zmiany, których dokonano, i które będą nadal podejmowane, były oczekiwane od co najmniej kilku lat. Coraz częściej konieczność ich wprowadzenia była sygnalizowana przez przedstawicieli różnych środowisk lokalnych oraz samorządowców.

Do MZK wpłynęło łącznie ponad sto wniosków dotyczących funkcjonowania różnych linii. Zdecydowana większość z nich dotyczyła powiatu wodzisławskiego. W znacznej mierze zostały one rozpatrzone pozytywnie.

Najczęściej zgłaszanymi propozycjami zmian były te, które dotyczyły godzin odjazdów autobusów z różnych przystanków oraz częstotliwości kursów w danych lokalizacjach. Proponowane także były dodatkowe kursy.

Jastrzębskie MZK liczy również na uwagi dotyczące konieczności zachowania tras, godzin odjazdów i innych „elementów” rozkładów jazdy, które według pasażerów, funkcjonują optymalnie i nie powinny być zmieniane w żadnym zakresie.