Siedem projektów i głosowanie

Już 1 września rozpocznie się głosowanie mieszkańców Rydułtów nad projektami, które mają szansę na realizację dzięki budżetowi obywatelskiemu. Głosowanie zakończy się 3 października.

Mieszkańcy miasta mogą oddawać swój głos na różne sposoby – można to uczynić zdalnie oraz osobiście – w Urzędzie Miejskim, w Bibliotece Publicznej albo w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”.

Komisja, która weryfikowała zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego projekty, ostatecznie zdecydowała o dopuszczeniu do głosowania siedmiu z nich. Czternaście nie przeszło procedury weryfikacyjnej, z uwagi na niedostosowanie do wymogów regulaminowych.

Głosowanie na projekty, które są realizowane w ramach budżetów obywatelskich, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców polskich miast. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu (głosowaniu) mogą realnie wpłynąć na to, który projekt zostanie zrealizowany i przyczyni się do polepszenia warunków życia całej społeczności, taki są bowiem zasady finansowania projektów obywatelskich – muszą być istotne publicznie, nie tylko środowiskowo.

Projekty, które biorą udział w głosowaniu

Głosy można oddać na: mural, który powstanie na ścianie Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”,  na zakup sprzętów, które zapewnią dodatkowe atrakcje dla psów, korzystających z popularnego Psiego Kwadratu lub na warsztaty dekorowania pierników „Piernik dobry na wszystko”.

Kolejne projekty to: modernizacja Rydułtowskiej Fikołkowni RAFA – za środki pozyskane w ramach budżetu obywatelskiego zakupione zostaną nowe sprzęty, m.in. kije do mini golfa, mini bujaki, wielofunkcyjny tor przeszkód, drążki, wymienione zostaną także materiały, takie jak piasek i kamienie. Planowany jest też remont już funkcjonujących sprzętów. Nowe elementy będą zainstalowane na terenie placu zabaw.

Jeśli te projekty, nie znalazły naszego uznania, można zagłosować np. na skate point – za środki z budżetu obywatelskiego zakupiona zostanie minirampa, którą można zainstalować na terenach dziś opustoszałych, takich jak np. miejsce po kortach albo na hałdzie.

Ciekawym projektem jest także fontanna przy Machnikowcu – co zwiększyłoby potencjał rekreacyjny miasta, sprzyjałoby też rozwojowi populacji ryb w zbiorniku wodnym.

Siódmy z projektów dotyczy zakupu defibrylatorów, które umiejscowione zostaną w kilku lokalizacjach na terenie miasta oraz specjalistycznych kombinezonów dla strażaków  jednostek ochotniczych.